Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów UE...
Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych...
Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy...
Przesunięcie elektronizacji zamówień publicznych poniżej progów...
Prezentacja nowej ustawy w Polsko-Niemieckiej Izbie...