Slider

Debata przedstawicieli organów kontroli - slider

Debata przedstawicieli organów kontroli: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

23 lutego 2017 r. odbyła się ostatnia w cyklu debat na temat kierunków zmian w obszarze zamówień publicznych - spotkanie przedstawicieli instytucji kontrolnych.

czytaj więcej >
           

Aktualności

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)

Opublikowano: 2017-01-04

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, iż, w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono formularz Rocznego sprawozdania...

Publikacja: Wzorcowe dokumenty - Plan sposobu wykonywania zadań Prezesa Urzędu

Opublikowano: 2017-01-02

Uprzejmie informujemy, że sporządzony został Plan sposobu wykonania zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania i upowszechniania przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień.

DEBATY EKSPERTÓW: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

Opublikowano: 2016-12-30

W roku 2017 będą kontynuowane zainicjowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Panią Małgorzatę Stręciwilk, debaty z ekspertami i praktykami na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych.

Publikacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków KIO

Opublikowano: 2016-12-29

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 28 grudnia 2016 r., pod poz. 2178, zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej. Rozporządzenie wchodzi...

Konferencja „Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju”

Opublikowano: 2016-12-22

W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju”.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)