Slider

Aktualności

Seminarium UZP "Praktyka kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego"

Opublikowano: 2017-05-30

29 maja 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Praktyka kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.

Konferencja "PRIMO Procurement, Integrity, Management and Openness Forum"

Opublikowano: 2017-05-26

W dniach 23-25 maja 2017 Pan Hubert Nowak, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych uczestniczył w 13 Konferencji organizowanej przez Bank Światowy w Kijowie, zatytułowanej "PRIMO Procurement, Integrity, Management i Openness Forum".

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

Opublikowano: 2017-05-25

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1017 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 czerwca...

Najnowsze raporty Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2017-05-24

Urząd Zamówień Publicznych prezentuje wyniki najnowszych analiz zawartych w raportach poświęconych tematyce kontroli systemowych prowadzonych przez Prezesa UZP.

Konferencja prasowa w Urzędzie Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2017-05-24

24 maja 2017 r. Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes UZP, spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej, podczas której zaprezentowane zostały wyniki analiz zrealizowanych przez UZP.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)