Slider

Aktualności

Nowe formularze ogłoszeń dotyczące zawierania umów koncesji

Opublikowano: 2017-06-09

Na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w zakładce "Nowe formularze (publikowane od 04.05.2017 r.)" zostały udostępnione formularze ogłoszeń dotyczące zawierania umów koncesji.

Konferencja UZP pt. „Jak dobrze przygotować postępowanie o zamówienie publiczne – doświadczenia praktyczne”

Opublikowano: 2017-06-09

8 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Jak dobrze przygotować postępowanie o zamówienie publiczne – doświadczenia praktyczne”.

Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym

Opublikowano: 2017-06-08

W dniu 6 czerwca 2017 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk wzięła udział na zaproszenie Fundacji Rektorów Polskich w XIX Szkole Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym.

Konferencja „Ochrona praw pracowniczych w zamówieniach publicznych”

Opublikowano: 2017-06-07

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 20 czerwca 2017 r. konferencję pn. ,,Ochrona praw pracowniczych w zamówieniach publicznych”.

Konferencja UZP "Jak dobrze przygotowywać postępowanie o zamówienie publiczne. Doświadczenia praktyczne" - NABÓR ZAKOŃCZONY

Opublikowano: 2017-06-07

Dziękujemy za zgłoszenia udziału w konferencji Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Jak dobrze przygotować postępowanie o zamówienie publiczne. Doświadczenia praktyczne", która odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w Warszawie. Nabór został zakończony.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)