Nieprawidłowości w procesie udzielania zamówień publicznych...
Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy,...
BIM–Hyde Park - spotkanie dyskusyjne
Ankieta dla wykonawców - dziękujemy...
Porozumienie UZP i NFOŚiGW

Internetowe Konto Pacjenta

Ikona Kalendarz 2019-05-16

Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP).