Slider

Aktualności

Informacja dotycząca Projektu e-Zamówienia

Opublikowano: 2017-07-03

Uprzejmie informujemy, iż wniosek o dofinansowanie projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego Partnerstwa, spełnił kryteria merytoryczne II stopnia oraz uzyskał 193 pkt.

Konferencja „Jak upowszechniać stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych?” - organizowana wspólnie przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Urząd Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2017-06-30

Dnia 29 czerwca 2017 roku w Warszawie w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja pn. „Jak upowszechniać stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych?”.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań”

Opublikowano: 2017-06-28

W dniach 26-27 czerwca 2017 r. odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu zamówień publicznych.

Konferencja „Ochrona praw pracowniczych w zamówieniach publicznych”

Opublikowano: 2017-06-21

20 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Ochrona praw pracowniczych w zamówieniach publicznych” zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Nabór na stanowisko Wiceprezesa UZP

Opublikowano: 2017-06-12

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)