Slider

Aktualności

Wspólne udzielanie zamówień

Opublikowano: 2018-11-07

Uprzejmie informujemy, że w celu przybliżenia uczestnikom rynku zamówień publicznych kwestii wspólnego udzielania zamówień, przygotowane zostało opracowanie dotyczące tej tematyki, a także przykładowe Porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego z wyjaśnieniami. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią....

MiniPortal i eKatalogi na seminarium dotyczącym elektronizacji zamówień publicznych

Opublikowano: 2018-11-06

Przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych wezmą aktywny udział w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”, na temat "Elektronizacji zamówień publicznych w Polsce oraz RODO w zamówieniach publicznych", które odbędzie się 13 listopada 2018 r. w Warszawie.

Ogłoszenie o naborze ekspertów do Eksperckiej Grupy Interesariuszy ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej

Opublikowano: 2018-11-05

Uprzejmie informujemy, że Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) opublikowała w Rejestrze Grup Eksperckich KE ogłoszenie o naborze ekspertów do Eksperckiej Grupy Interesariuszy ds. Zamówień Publicznych.

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2018

Opublikowano: 2018-10-30

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Informatora Urzędu Zamówień Publicznych.

Elektronizacja zamówień publicznych. Moment wszczęcia postępowania a ustalenie właściwego stanu prawnego.

Opublikowano: 2018-10-29

Dla postępowań prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wszczętych od dnia 18 października...

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)