Slider

Aktualności

Konsultacje publiczne dotyczące mechanizmu oceny ex-ante dużych projektów infrastrukturalnych

Opublikowano: 2017-02-27

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje publiczne dotyczące mechanizmu oceny ex-ante dużych projektów infrastrukturalnych.

Debata przedstawicieli organów kontroli: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

Opublikowano: 2017-02-24

23 lutego 2017 r. odbyła się ostatnia w cyklu debat na temat kierunków zmian w obszarze zamówień publicznych - spotkanie przedstawicieli instytucji kontrolnych.

Porozumienie dotyczące projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych

Opublikowano: 2017-02-20

W dniu 17 lutego 2017 r. podpisane zostało „Porozumienie o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”.

Debata wykonawców: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

Opublikowano: 2017-02-17

16 lutego 2017 r. w ramach cyklu debat na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych odbyło się spotkanie przedstawicieli wykonawców.

Zmiana zakresu dokumentów dotyczących kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP, przekazywanych instytucjom zarządzającym, pośredniczącym i wdrażającym programy operacyjne

Opublikowano: 2017-02-16

Uprzejmie informujemy, iż Prezes UZP rozszerzył katalog przekazywanych instytucjom dokumentów związanych z prowadzonymi przez Prezesa UZP kontrolami postępowań o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków UE.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)