Slider

           

Aktualności

Przewodnik po rynku produktów ekologicznych – poradnik dla zamawiającego

Opublikowano: 2018-04-27

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało „Przewodnik po rynku produktów ekologicznych – poradnik dla zamawiającego”.

Szkolenia „Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert” – Maj 2018 r.

Opublikowano: 2018-04-26

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 15 oraz 22 maja 2018 r., dwa jednodniowe szkolenia z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2018

Opublikowano: 2018-04-24

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2018.

Udział Prezes UZP w Konferencji Jubileuszowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2018-04-20

Prezes Urzędu, Pani Małgorzata Stręciwilk, uczestniczyła w konferencji z okazji 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Konferencja UZP pt. "Zawarcie umowy o zamówienie publiczne" - NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-04-18

Zapraszamy do udziału w konferencji „Zawarcie umowy o zamówienie publiczne” w dniu 25 kwietnia 2018 r.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)