Slider

Aktualności

Planowane szkolenia UZP w Warszawie i Krakowie - KONIEC NABORU (brak miejsc)

Opublikowano: 2018-11-20

Dziękujemy za przesłane zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach UZP zaplanowanych do organizacji w Warszawie i Krakowie. W chwili obecnej zamykamy pierwszy etap naboru w związku z wyczerpaniem limitu miejsc.

Planowane szkolenia UZP w Warszawie i w Krakowie

Opublikowano: 2018-11-19

Uprzejmie informujemy, że w okresie pomiędzy 28 listopada a 14 grudnia 2018 r. Urząd planuje zorganizować w Warszawie oraz w Krakowie dwa dwudniowe, bezpłatne, tożsame tematycznie szkolenia dot. udzielania zamówień publicznych.

Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procedurze konkursowej

Opublikowano: 2018-11-15

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono opracowanie pt. „Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procedurze konkursowej”, przygotowane przez międzyresortowy Zespół do spraw Programu GovTech Polska.

Nabór na stanowisko Prezesa UZP

Opublikowano: 2018-11-08

Uprzejmie informujemy, że Minister Przedsiębiorczości i Technologii ogłosił nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wspólne udzielanie zamówień

Opublikowano: 2018-11-07

Uprzejmie informujemy, że w celu przybliżenia uczestnikom rynku zamówień publicznych kwestii wspólnego udzielania zamówień, przygotowane zostało opracowanie dotyczące tej tematyki, a także przykładowe Porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego z wyjaśnieniami. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią....

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)