Slider

Aktualności

Seminarium „Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych”

Opublikowano: 2018-03-29

28 marca 2018 r. w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych”.

Seminarium UZP pt. "Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych" - NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-03-19

Zapraszamy do udziału w seminarium UZP pt. „Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych” w dniu 28 marca 2018 r.

Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2018-03-16

Udostępniamy Państwu przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych. Raport jest efektem analizy przeprowadzonej przez Urząd we wskazanym wyżej obszarze na podstawie umów zawartych w okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2017 r....

Opinie dotyczące aktualności dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp oraz nowego podejścia do badania konfliktu interesów.

Opublikowano: 2018-03-08

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp” zamieszczono, przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych, nowe opinie...

Współpraca UZP z PARP dotycząca informowania o zmianach w sposobie składania JEDZ

Opublikowano: 2018-03-02

W celu rozpowszechnienia wśród uczestników rynku zamówień publicznych informacji nt. sposobu składania JEDZ w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r., Urząd Zamówień Publicznych podjął współpracę...

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)