Slider

Aktualności

Zielone zamówienia publiczne - szkolenia

Opublikowano: 2016-10-25

Urząd Zamówień Publicznych organizuje IX edycję szkoleń dotyczących możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenia odbędą się w terminach 7 i 10 listopada br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 2016-10-24

W dniu 24 października br. w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyło się pierwsze z tegorocznej serii szkoleń z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych.

Informacja o rozpatrzeniu przez Sejm RP Sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu RP w sprawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz o przyjęciu przez Sejm RP poprawek Senatu (druki nr 939 i 912)

Opublikowano: 2016-10-21

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 października 2016 r. Sejm RP rozpatrzył i przegłosował Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu RP w sprawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.W dniu 21 października 2016 r. Sejm RP przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o umowie koncesji...

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Opublikowano: 2016-10-21

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Repozytorium Wiedzy/Prawo zamówień publicznych - Regulacje/Prawo krajowe/Ustawa Pzp, został zamieszczony ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016...

Udział Prezes UZP w XI Forum Przetargów Publicznych

Opublikowano: 2016-10-11

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk, wzięła udział w inauguracji XI edycji Forum Przetargów Publicznych, 10 października 2016 r., w Jachrance k. Warszawy.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)