Projekty unijnych aktów prawnych w zakresie zamówień publicznych

UWAGA!

W dniu 28 marca br. zostały opublikowane nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE;
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE;
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.

Opublikowane teksty dyrektyw znajdują się w zakładce NOWE DYREKTYWY W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

Projekt nowej dyrektywy klasycznej:

  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE - tekst z dnia 26 lutego 2014 roku:

Wersja WORD

Wersja PDF

Projekt stanowiska RP do dokumentu Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych KOM (2011) 896

Projekt nowej dyrektywy sektorowej:

  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE - tekst z dnia 26 lutego 2014 roku:

Wersja WORD

Wersja PDF

Projekt stanowiska RP do dokumentu Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych KOM (2011) 895

 Projekt nowej dyrektywy koncesyjnej:

  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji - tekst z dnia 26 lutego 2014 roku:

Wersja WORD

Wersja PDF

Projekt stanowiska RP do dokumentu Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji KOM (2011) 897

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ

wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2014-04-23 09:50:00
opublikował: Joanna Czarnecka data publikacji: 2013-04-17 10:36:35
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2014-04-23 09:50:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 12582  
Dyrektywa klasyczna_26.02.2014.doc
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2014-02-28 08:55:35
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2014-02-28 08:55:35
  rozwiń historię wersji  
Dyrektywa klasyczna_26.02.2014.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2014-02-28 09:06:05
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2014-02-28 09:06:05
  rozwiń historię wersji  
Wniosek_dot._dyrektywy_w_sprawie_zam._publicznych_15.01.2014.doc
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2014-02-13 09:35:14
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2014-02-13 09:35:14
  rozwiń historię wersji  
Wniosek projekt dyrektywy klasycznej.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2013-02-15 14:11:25
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2013-02-15 14:11:25
  rozwiń historię wersji  
Stanowisko RP_projekt dyrektywy klasycznej.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2012-04-03 11:22:00
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2012-04-03 11:22:00
  rozwiń historię wersji  
st16725-re01.pl12.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2013-04-17 09:46:51
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2013-04-17 09:46:51
  rozwiń historię wersji  
Dyrektywa sektorowa_26.02.2014.doc
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2014-02-28 08:55:35
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2014-02-28 08:55:35
  rozwiń historię wersji  
Dyrektywa sektorowa_26.02.2014.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2014-02-28 09:06:30
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2014-02-28 09:06:30
  rozwiń historię wersji  
Wniosek_dot._dyrektywy_w_sprawie_udzielania_zam._sektorowych_15.01.2014.doc
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2014-02-13 09:35:14
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2014-02-13 09:35:14
  rozwiń historię wersji  
Wniosek projekt dyrektywy sektorowej.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2013-02-15 14:11:57
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2013-02-15 14:11:57
  rozwiń historię wersji  
Stanowisko RP_projekt dyrektywy sektorowej.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2012-04-03 11:22:00
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2012-04-03 11:22:00
  rozwiń historię wersji  
st18011.pl12.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2013-04-17 09:46:51
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2013-04-17 09:46:51
  rozwiń historię wersji  
Dyrektywa koncesyjna_26.02.2014.doc
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2014-02-28 08:55:35
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2014-02-28 08:55:35
  rozwiń historię wersji  
Dyrektywa koncesyjna_26.02.2014.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2014-02-28 09:06:30
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2014-02-28 09:06:30
  rozwiń historię wersji  
Wniosek_dot._dyrektywy_w_sprawie_udzielania_koncesji_15.01.2014.doc
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2014-02-13 09:35:14
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2014-02-13 09:35:14
  rozwiń historię wersji  
Wniosek projekt dyrektywy koncesyjnej.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2013-02-15 14:12:29
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2013-02-15 14:12:29
  rozwiń historię wersji  
Stanowisko RP_projekt dyrektywy koncesyjnej.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2012-04-03 11:22:00
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2012-04-03 11:22:00
  rozwiń historię wersji  
st18007.pl12.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2013-04-17 09:46:51
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2013-04-17 09:46:51
  rozwiń historię wersji  
Wniosek legislacyjny COM_2012_124 final.pdf
wytworzył: Joanna Czarnecka data wytworzenia: 2013-02-15 14:10:20
zmodyfikował: Joanna Czarnecka data modyfikacji: 2013-02-15 14:10:20
  rozwiń historię wersji