Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
OGŁOSZENIA W BZP
A A A

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do samodzielnego zamieszczania ogłoszeń w BZP udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).  Zamieszczenie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej poprzez interaktywne formularze znajdujące się na stronach portalu.

Zamawiający mają obowiązek zamieszczania ogłoszeń o udzielanych zamówieniach w BZP, których wartość jest większa niż 14 tys. euro i nie przekracza tzw. progów unijnych wynikających z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Aby zamieścić ogłoszenie w BZP, zamawiający musi posiadać hasło-BZP i login-BZP.
Zamawiający, którzy nie posiadają  loginu i hasła do zamieszczania ogłoszeń w BZP powinni wystąpić do Urzędu o ich przyznanie (szczegółu na www.uzp.gov.pl - zakładka BZP). Odpowiedni formularz wniosku o nadanie loginu i hasła do zamieszczania ogłoszeń w BZP należy po wypełnieniu i podpisaniu przekazać do Urzędu faksem na numer 022 458-77-00 lub pocztą na adres:

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

Istnieje również możliwość złożenia wniosku poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) udostępnioną na stronie www.uzp.gov.pl. W celu złożenia wniosku elektronicznego należy wypełnić dostępny na tej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

wytworzył: Joanna Orzeł data wytworzenia: 2010-08-18 10:41:00
opublikował: Joanna Orzeł data publikacji: 2010-08-04 11:29:45
zmodyfikował: Sylwester Łącki data modyfikacji: 2010-08-18 10:47:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 24429  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links