E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
INNE PRZEPISY
A A A

Obowiązujące przepisy prawne pomocne przy stosowaniu ustawy Pzp:

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2011-03-09 09:47:00
opublikował: Jakub Beli data publikacji: 2011-03-09 10:22:37
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2011-03-09 10:20:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 56511  
Kc.pdf
wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2011-03-09 09:48:23
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2011-03-09 09:48:23
  rozwiń historię wersji  
Kpc.pdf
wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2011-03-09 09:50:32
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2011-03-09 09:50:32
  rozwiń historię wersji  
Kpa.pdf
wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2011-03-09 09:51:46
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2011-03-09 09:51:46
  rozwiń historię wersji  
Uoznk.pdf
wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2011-03-09 09:53:29
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2011-03-09 09:53:29
  rozwiń historię wersji  
Pb.pdf
wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2011-03-09 09:55:55
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2011-03-09 09:55:55
  rozwiń historię wersji  
Uoc.pdf
wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2011-03-09 09:58:31
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2011-03-09 09:58:31
  rozwiń historię wersji  
Uoddip.pdf
wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2011-03-09 10:00:09
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2011-03-09 10:00:09
  rozwiń historię wersji  
Uooin.pdf
wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2011-03-09 10:04:26
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2011-03-09 10:04:26
  rozwiń historię wersji  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links