Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Ankieta dotycząca obszarów tematycznych i rodzajów działań wymagających wsparcia uczestników systemu zamówień publicznych przez UZP
Dążąc do jak najpełniejszego wsparcia uczestników systemu zamówień publicznych w zakresie prawidłowego i efektywnego udzielania zamówień publicznych oraz podnoszenia kompetencji osób zaangażowanych w ten proces, udostępniamy ankietę, której efekty mają na celu optymalne dostosowanie działalności edukacyjnej UZP do oczekiwań uczestników systemu zamówień publicznych.
2014-10-21 11:56:02
więcej
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Opinia dotycząca rażąco niskiej ceny w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 19 października 2014 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych została zamieszczona opinia Urzędu dotycząca rażąco niskiej ceny w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2014-10-22 12:49:11
więcej
Opinia dotycząca stosowania kryteriów oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 19 października 2014 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232) na stronie internetowej Urzędu została zamieszczona opinia Urzędu dotycząca stosowania kryteriów oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. (art. 91 ust. 2 i 2a ustawy Pzp).
2014-10-21 16:32:29
więcej
Opinia dotycząca możliwości powoływania się na zasoby ekonomiczne podmiotów trzecich oraz solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego użyczającego swój potencjał, za szkody zamawiającego powstałe na skutek nieudostępnienia zasobów
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 19 października 2014 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych na naszej stronie internetowej została zamieszczona opinia Urzędu.
2014-10-22 12:12:13
więcej
Informator UZP nr 5/2014
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem UZP nr 5.
2014-10-20 14:54:52
więcej
Informacja dotycząca ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 października 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.
2014-10-20 12:51:28
więcej
Opinia dotycząca możliwości zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp
Uprzejmie informujemy, iż została zamieszczona opinia Urzędu dotycząca możliwości zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawię umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp).
2014-10-17 16:17:08
więcej
Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - publikacja
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż dostępna jest nowa publikacja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych”.
2014-10-16 11:04:03
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
10Paź
Szkolenie dla przedstawicieli instytucji kontrolnych "Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne"
Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyło się szkolenie dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
2014-10-13 13:24:56
więcej
30Wrz
Konferencja "Kontrola udzielania zamówień publicznych" - Warszawa
30 września 2014 roku w Warszawie Urząd Zamówień Publicznych zorganizował konferencję pt. „Kontrola udzielania zamówień publicznych” skierowaną do przedstawicieli instytucji kontrolnych, zajmujących się badaniem poprawności udzielania zamówień publicznych.
2014-10-03 16:13:47
więcej
22Wrz
Konferencja "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" w Krakowie
22 września 2014 r. w Krakowie odbyła się konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2014-09-23 11:49:16
więcej
30Cze
Zielone zamówienia publiczne - VII edycja szkoleń
Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 i 30 czerwca br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyły się doroczne szkolenia dotyczące uwzględniania aspektów środowiskowych w procedurach przetargowych.
2014-07-01 10:00:16
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links