Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Ankieta dotycząca obszarów tematycznych i rodzajów działań wymagających wsparcia uczestników systemu zamówień publicznych przez UZP
Dążąc do jak najpełniejszego wsparcia uczestników systemu zamówień publicznych w zakresie prawidłowego i efektywnego udzielania zamówień publicznych oraz podnoszenia kompetencji osób zaangażowanych w ten proces, udostępniamy ankietę, której efekty mają na celu optymalne dostosowanie działalności edukacyjnej UZP do oczekiwań uczestników systemu zamówień publicznych.
2014-10-21 11:56:02
więcej
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
VIII konferencja - zielone zamówienia publiczne - brak miejsc
Informujemy, iż wyczerpany został limit miejsc na VIII doroczną konferencję w zakresie zielonych zamówień publicznych organizowaną przez Urząd Zamówień Publicznych w dniu 20 listopada br. Wydarzenie związane jest z realizacją przyjętego przez Komitet ds. Europejskich 3 kwietnia 2013 r. Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016.
2014-10-27 09:07:42
więcej
Opinia dotycząca rażąco niskiej ceny w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 19 października 2014 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych została zamieszczona opinia Urzędu dotycząca rażąco niskiej ceny w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2014-10-22 12:49:11
więcej
Opinia dotycząca stosowania kryteriów oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 19 października 2014 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232) na stronie internetowej Urzędu została zamieszczona opinia Urzędu dotycząca stosowania kryteriów oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. (art. 91 ust. 2 i 2a ustawy Pzp).
2014-10-21 16:32:29
więcej
Opinia dotycząca możliwości powoływania się na zasoby ekonomiczne podmiotów trzecich oraz solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego użyczającego swój potencjał, za szkody zamawiającego powstałe na skutek nieudostępnienia zasobów
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 19 października 2014 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych na naszej stronie internetowej została zamieszczona opinia Urzędu.
2014-10-22 12:12:13
więcej
Informator UZP nr 5/2014
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem UZP nr 5.
2014-10-20 14:54:52
więcej
Informacja dotycząca ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 października 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.
2014-10-20 12:51:28
więcej
Opinia dotycząca możliwości zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp
Uprzejmie informujemy, iż została zamieszczona opinia Urzędu dotycząca możliwości zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawię umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp).
2014-10-17 16:17:08
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
24Paź
Szkolenie dla przedstawicieli instytucji zamawiających "Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne"
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyło się szkolenie dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dedykowane instytucjom wydatkującym środki publiczne w ramach procedur udzielania zamówień publicznych.
2014-10-28 10:28:28
więcej
21Paź
Konferencja "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego"
21 października 2014 roku w Warszawie odbyła się konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”, w której wzięło udział 140 osób – przedstawicieli instytucji uczestniczących w rynku zamówień publicznych.
2014-10-24 12:42:25
więcej
10Paź
Szkolenie dla przedstawicieli instytucji kontrolnych "Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne"
Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyło się szkolenie dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
2014-10-13 13:24:56
więcej
30Wrz
Konferencja "Kontrola udzielania zamówień publicznych" - Warszawa
30 września 2014 roku w Warszawie Urząd Zamówień Publicznych zorganizował konferencję pt. „Kontrola udzielania zamówień publicznych” skierowaną do przedstawicieli instytucji kontrolnych, zajmujących się badaniem poprawności udzielania zamówień publicznych.
2014-10-03 16:13:47
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links