Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Ankieta dotycząca obszarów tematycznych i rodzajów działań wymagających wsparcia uczestników systemu zamówień publicznych przez UZP
Dążąc do jak najpełniejszego wsparcia uczestników systemu zamówień publicznych w zakresie prawidłowego i efektywnego udzielania zamówień publicznych oraz podnoszenia kompetencji osób zaangażowanych w ten proces, udostępniamy ankietę, której efekty mają na celu optymalne dostosowanie działalności edukacyjnej UZP do oczekiwań uczestników systemu zamówień publicznych.
2014-10-21 11:56:02
więcej
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczący dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej
Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce Prawo krajowe/Orzecznictwo sądowe/Skargi Prezesa UZP został zamieszczony odpis wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 17 października 2014 r. (sygn. akt: VII Ga 179/14) wraz z uzasadnieniem.
2014-11-17 15:20:12
więcej
VIII konferencja - zielone zamówienia publiczne - brak miejsc
Informujemy, iż wyczerpany został limit miejsc na VIII doroczną konferencję w zakresie zielonych zamówień publicznych organizowaną przez Urząd Zamówień Publicznych w dniu 20 listopada br. Wydarzenie związane jest z realizacją przyjętego przez Komitet ds. Europejskich 3 kwietnia 2013 r. Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016.
2014-10-27 09:07:42
więcej
Seminarium "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" - nabór uczestników
Zapraszamy do udziału w seminarium pt.„Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”, które odbędzie się 26 listopada 2014 r. w Warszawie.
2014-11-17 13:48:29
więcej
Opinia dotycząca stosowania kryteriów oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 19 października 2014 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232) na stronie internetowej Urzędu została zamieszczona opinia Urzędu dotycząca stosowania kryteriów oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. (art. 91 ust. 2 i 2a ustawy Pzp).
2014-10-21 16:32:29
więcej
Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku dotyczący zwrotu wadium
Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce Prawo krajowe/Orzecznictwo sądowe/Skargi Prezesa UZP został zamieszczony odpis wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 8 października 2014 r. (sygn. akt: II Ca 796/14) wraz z uzasadnieniem.
2014-11-05 12:51:19
więcej
Informator UZP nr 5/2014
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem UZP nr 5.
2014-10-20 14:54:52
więcej
Publikacja tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 10 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1481 zamieszczone zostało Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2014-11-03 11:32:24
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
14Lis
Konferencja „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”
14 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się druga konferencja pt. „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”.
2014-11-17 15:25:34
więcej
24Paź
Szkolenie dla przedstawicieli instytucji zamawiających "Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne"
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyło się szkolenie dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dedykowane instytucjom wydatkującym środki publiczne w ramach procedur udzielania zamówień publicznych.
2014-10-28 10:28:28
więcej
21Paź
Konferencja "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego"
21 października 2014 roku w Warszawie odbyła się konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”, w której wzięło udział 140 osób – przedstawicieli instytucji uczestniczących w rynku zamówień publicznych.
2014-10-24 12:42:25
więcej
10Paź
Szkolenie dla przedstawicieli instytucji kontrolnych "Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne"
Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyło się szkolenie dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
2014-10-13 13:24:56
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links