Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Nabory ofert w kategorii Meble biurowe i Artykuły biurowe na platformie eKatalogi
Z przyjemnością zawiadamiamy, że Urząd Zamówień Publicznych, na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów - eKatalogi, ogłosił nabory ofert w kategorii ARTYKUŁY BIUROWE. Otwarte są również nabory ofert w kategorii MEBLE BIUROWE, w ramach określonych gałęzi drzewa CPV.
2015-01-21 15:16:54
więcej
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Konsultacje społeczne prowadzone przez Komisję Europejską w sprawie zamówień publicznych i własności intelektualnej
Zachęcamy do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących powiązania kwestii zamówień publicznych z ochroną praw własności intelektualnej.
2015-04-23 12:41:04
więcej
Projekty ustaw: Prawo zamówień publicznych i o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych
Uprzejmie informujemy, że projekty w/w ustaw zostały skierowane do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz upublicznione na stronach Urzędu Zamówień Publicznych i Rządowego Centrum Legislacji wraz z uzasadnieniami, OSR, załącznikami do OSR-ów, opinią Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tabelami zgodność i pismami przewodnimi.
2015-04-21 16:22:24
więcej
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2015
Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym numerem Informatora UZP.
2015-04-21 10:56:57
więcej
Wyniki przeprowadzonych w 2014 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Prezentujemy wyniki kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przeprowadzonych w 2013 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2015-03-23 11:08:25
więcej
Seminarium "Praktyczne aspekty postępowań" oraz prezentacja projektu "e-Zamówienia" - brak miejsc
Uprzejmie informujemy, że zamknięty został nabór na seminarium "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" w Lublinie (20.03.2015) oraz publiczną prezentację projektu "e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne" w Warszawie (9.04.2015).
2015-03-20 15:59:03
więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu "e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne"
Zapraszamy do udziału w publicznej prezentacji założeń projektu "e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne"
2015-03-19 14:36:30
więcej
Seminarium „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” w Lublinie
Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” w Lublinie.
2015-03-19 11:26:32
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
6Maj
Informacja o seminarium "Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców"
„Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców” - seminarium organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 6 maja 2015 r. w Warszawie
2015-04-21 12:24:29
więcej
27Mar
Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
27 marca 2015 r. w Lublinie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej seminarium pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2015-03-31 16:23:57
więcej
26Lis
Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych
26 listopada 2014 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium poświęcone praktycznym aspektom udzielania zamówień publicznych. W seminarium uczestniczyło 60 osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego
2014-12-05 13:41:43
więcej
14Lis
Konferencja „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”
14 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się druga konferencja pt. „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”.
2014-11-17 15:25:34
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links