Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Problemy z działanem Forum dyskusyjnego
Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającymi pracami rekonstrukcyjnymi serwisu internetowego UZP występują problemy z prawidłowym działaniem Forum dyskusyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia i jednocześnie uprzejmie informujemy, że z chwilą przywrócenia funkcjonalności Forum zostaną Państwo o tym niezwłocznie powiadomieni.
2014-04-24 15:37:02
więcej
Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 grudnia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania ((Dz. U. z dnia 12 grudnia 2013 r., poz. 1530). W związku z powyższym Zamawiający będą sporządzali sprawozdania na podstawie nowego rozporządzenia począwszy od rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2013. Sprawozdanie należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2014 r.
2013-12-24 11:52:38
więcej
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Konferencja "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" w Łodzi
Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji Urzędu Zamówień Publicznych pt. "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego", która odbędzie się 8.05.2014 r. w Łodzi.
2014-04-24 16:18:28
więcej
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją i utracie mocy obowiązującej przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.), dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2014-04-16 12:57:53
więcej
Od dzisiaj zamawiający stosują Pzp do udzielania zamówień publicznych od wartości 30 000 euro a zamawiający z dziedziny nauki i kultury od 134 000 lub 207 000 euro
W dniu 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 423) przewidująca podniesienie progu zastosowania procedur przewidzianych w Prawie zamówień publicznych dla wszystkich zamawiających do 30 000 euro.
2014-04-16 10:47:21
więcej
Opinia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat Sprawozdania Komisji Europejskiej dla Rady i Parlamentu Europejskiego o zwalczaniu korupcji w UE
W dniu 10 kwietnia 2014 roku Europejski Trybunał Obrachunkowy na swojej stronie internetowej opublikował pismo, w którym odniósł się do opracowanego przez Komisję Europejską Sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE.
2014-04-11 16:22:46
więcej
Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: V Ca 3618/13) uwzględnił m.in. skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i zmienił wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 października 2013 r. (sygn. akt: KIO 2336/13), oddalając odwołanie wykonawcy kwestionujące postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w których zamawiający zastrzegł badanie należytego wykonania zamówień przez podmioty trzecie w świetle kryteriów z art. 22 ust. 5 ustawy Pzp w ramach oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.
2014-04-09 14:56:01
więcej
Zrewidowane Porozumienie GPA
Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 kwietnia br. wchodzi w życie zrewidowane Porozumienie WTO ws. Zamówień Rządowych (GPA).
2014-04-03 15:10:17
więcej
Nowelizacja Pzp przewidująca podwyższenie progów oraz zmiany oczekiwane przez zamawiających z dziedziny nauki i kultury została opublikowana w Dzienniku Ustaw
Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2014 r. ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotycząca podniesienia progu, została opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 423.
2014-04-02 09:21:20
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
12Gru
Zakończenie cyklu warsztatów adresowanych do przedstawicieli administracji samorządowej
W dniu 12 grudnia 2013 r. odbył się ostatni z cyklu siedmiu warsztatów organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, poświęconych tematyce procedur udzielania zamówień publicznych.
2013-12-12 15:19:01
więcej
10Gru
Seminarium poświęcone możliwościom biznesowym dla sektora prywatnego w ofercie zamówień publicznych agencji systemu Narodów Zjednoczonych
W dniu 10 grudnia 2013 roku, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się seminarium poświęcone możliwościom biznesowym dla sektora prywatnego w ofercie zamówień publicznych agencji systemu Narodów Zjednoczonych zorganizowane we współpracy z Departamentem Zamówień Publicznych ONZ i Urzędem Zamówień Publicznych.
2013-12-13 08:41:58
więcej
9Gru
IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna
W dniu 9 grudnia 2013 r. odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna.
2013-12-09 16:01:35
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links