E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
CZY W ART. 22 UST 1 USTAWY PZP, OKREŚLONE ZOSTAŁY WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, CZY TEŻ WARUNKI OKREŚLA ZAMAWIAJĄCY?
A A A

 Przez „warunki udziału w postępowaniu” należy zatem rozumieć warunki określone przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Pzp odnoszące się do właściwości podmiotowej wykonawcy, których spełnienie jest wymagane od każdego wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod rygorem wykluczenia.
Od warunków udziału w postępowaniu należy odróżnić opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Warunki udziału w postępowaniu określone zostały przez ustawodawcę w sposób ogólny, mający zastosowanie do wszystkich zamówień publicznych. Tymczasem, każde postępowanie o zamówienie publiczne różni się od siebie choćby pod względem przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wartości, stawianych wymagań, stopnia złożoności itd.
W postępowaniu o zamówienie publiczne konieczna jest zatem konkretyzacja przez zamawiającego warunków udziału o których mowa  w art. 22 ust. 1. Konkretyzacja ta dokonuje się poprzez dokonanie w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Innymi słowy, opis sposobu oceny spełniania warunków stanowi kryteria oceny jakimi zamawiający będzie się kierował  przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przeciwieństwie do warunków udziału, ich opis określony jest przez zamawiającego.

wytworzył: Izabela Łazuga data wytworzenia: 2010-05-17 16:01:00
opublikował: Izabela Łazuga data publikacji: 2010-05-17 16:01:17
zmodyfikował: Izabela Łazuga data modyfikacji: 2010-05-17 16:01:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 20126  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links