Skip Navigation Links
INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTANOWIEŃ KOŃCZĄCYCH POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE WYDANYCH NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM - SIERPIEŃ 2012 R.
A A A

W dniu 31 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Grzegorza Głucha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe Przewozy Osobowe - Grzegorz Głuch z siedzibą w Sitkówce-Nowiny wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Miasto i Gminę Małogoszcz na: "dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli w gminie Małogoszcz w roku szkolnym  2012/2014"  (sygn. akt: KIO 1774/12).

W dniu 31 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie na: "dostawę serwerów wraz z oprogramowaniem"  (sygn. akt: KIO 1800/12).

W dniu 30 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Sorin Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca na: "dostawę 2 sztuk aparatów do krążenia pozaustrojowego płuco serce wraz z systemem grzewczym Heater - Cooler"  (sygn. akt: KIO 1748/12).

W dniu 30 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ISS Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą w Otwocku na: "świadczenie usług żywieniowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku wraz z wykonaniem prac modernizacyjno – remontowych budynku kuchni i stołówki pracowniczej"  (sygn. akt: KIO 1781/12).

W dniu 30 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka  na: "budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Ceramicznej w Warszawie"  (sygn. akt: KIO 1785/12).

W dniu 30 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Impel Cleaning Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza z siedzibą w Krakowie na: "specjalistyczne sprzątanie i całodobowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacja odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala"  (sygn. akt: KIO 1771/12).

W dniu 29 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Bank Handlowy w Warszawie S.A. wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Gminę - Miasto Elbląg na: "wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy – Miasta Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej"  (sygn. akt: KIO 1779/12).

W dniu 29 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PEX-POOL Katarzyna Weryńska -Kania, Janusz Kania Spółka Jawna, RADPOL S.A., Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., LAPP Insulators Sp. z o. o., wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na: "dostawę izolatorów sieci trakcyjnej"  (sygn. akt: KIO 1769/12).

W dniu 29 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania "Fire-Max" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie na: "dostawę zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla wojskowych straży pożarnych"  (sygn. akt: KIO 1753/12).

W dniu 28 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ESRI Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie na: "wykonanie usługi digitalizacji rejestru zabytków w zakresie skanowania dokumentacji rejestrowej i utworzenia bazy danych obiektów przestrzennych wraz z dostosowaniem do struktur danych dotyczących zabytków nieruchomych i archeologicznych dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa"  (sygn. akt: KIO 1772/12).

W dniu 28 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Anety Mieczkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PRESTIGE SPORT Aneta Mieczkowska z siedzibą w Legionowie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Jednostkę Wojskową 4229 z siedzibą we Wrocławiu na: "dostawę sprzętu sportowego"  (sygn. akt: KIO 1799/12).

W dniu 28 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Petek i Wspólnicy Adam Korbel Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance na: "dostawę kleju poliuretanowego do wzmacniania górotworu suchego i wilgotnego oraz górotworu mokrego i zawodnionego "  (sygn. akt: KIO 1763/12).

W dniu 28 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A. wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Drelów na: "usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Drelów w roku szkolnym "  (sygn. akt: KIO 1796/12).

W dniu 27 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Elektrometal S.A. z siedzibą w Cieszynie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie na: "dostawę i zabudowę linii zasilającej wraz z rozdzielnicą średniego napięcia 6kV w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy Janina"  (sygn. akt: KIO 1759/12).

W dniu 27 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Qumak-Sekom S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie na: "konsolidację warstwy bazy danych dla Systemów Informatycznych GUGiK"  (sygn. akt: KIO 1757/12).

W dniu 27 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania TMS Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Rzeszowie na: "dostawę tomografu komputerowego"  (sygn. akt: KIO 1746/12).

W dniu 27 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Bogdana Stasiołka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Polskór" Bogdan Stasiołek z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Jednostkę Wojskową 4228 z siedzibą w Krakowie na: "dostawę futerałów i toreb na magazynki"  (sygn. akt: KIO 1788/12).

W dniu 24 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Przedsiębiorstwa Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych ,,TERMOKOR'''' Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na: "wymianę izolacji termicznej na rurociągach napowietrznych o średnicach: 2x Dn 600, 700, 800, 900 mm w lewobrzeżnej części Miasta Szczecina"  (sygn. akt: KIO 1732/12).

W dniu 24 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania "Formind" s.c. , M. Leśnik, W. Domanik z siedzibą w Katowicach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na: "świadczenie kompleksowej usługi promocji projektu Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"  (sygn. akt: KIO 1736/12).

W dniu 24 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Andrzeja Zubera prowdzącego działalność gospodarczą pod firmą PHPU ZUBER Andrzej Zuber wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Słupsk na: "wyposażenie obiektów: Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego, teatru RONDO i Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomiki Społecznej w Słupsku realizowanych w ramach projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015"  (sygn. akt: KIO 1778/12).

W dniu 23 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum firm: Impel Security Polska Sp. z o. o., Impel Security Provider Sp. z o. o., Asekuracja Cash Handling Sp. z o. o. wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach na: "świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń kopalń KHW S.A przez specjalistyczne, uzbrojone formacje ochronne"  (sygn. akt: KIO 1758/12).

W dniu 23 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Krzysztofa Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przewozy Pasażerskie Autobusem Krzysztof Zieliński z siedzibą w Wydminach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Miasto i Gminę Ryn na: "dowóz dzieci do szkół w Rynie od 03 września 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. na podstawie biletów miesięcznych"  (sygn. akt: KIO 1719/12).

W dniu 23 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Sylwestra Warmuza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U "Wolf" Sylwester Warmuz z siedzibą w Brzeźnicy wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Tomice na: "budowę chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, budowa urządzeń odwodnienia powierzchniowego, przebudowa drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni, remont włączeń dróg gminnych, zjazdów indywidualnych w ciągu dróg powiatowych nr 1770K i 1771K w  Zygodowicach"  (sygn. akt: KIO 1742/12).

W dniu 22 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania WEXPOOL Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszynku wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na: "usługę odbioru odpadów celem ich zagospodarowania poprzez odzysk"  (sygn. akt: KIO 1743/12).

W dniu 22 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania DARJAN TRANSPORT OSOBOWY z siedzibą w Stąporkowie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Miasto i Gminę w Małogoszczu na: "dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli w gminie Małogoszcz w roku szkolnym  2012/2014" (sygn. akt: KIO 1728/12).

W dniu 21 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na: "usługę zorganizowania szkolenia specjalistycznego: Zamówienia publiczne dla zamawiających - usługi niepriorytetowe i inne realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie" (sygn. akt: KIO 1735/12).

W dniu 21 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania TMS Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie na: "dostawę tomografu komputerowego - 1szt." (sygn. akt: KIO 1709/12).

W dniu 21 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: T-matic System sp. z o.o,  SMT Software S.A. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie na: "usługę lokalizacji i monitorowania pojazdów samochodowych za pomocą urządzeń systemu GPS z bezpośrednią transmisją danych w oparciu o wykonany i wdrożony przez Wykonawcę Moduł raportowania i rozliczeń eksploatacyjnych" (sygn. akt: KIO 1742/12).

W dniu 21 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Michała Garmulewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Centrum Obsługi Inwestora ANKRA Michał Garmulewicz z siedzibą w Zagnańsku wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi z Częstochowy na: "zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW dla potrzeb nowo budowanego budynku Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi przy Placu O. H. Koźmińskiego 18 w Nowym Mieście nad Pilicą" (sygn. akt: KIO 1714/12).

W dniu 21 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania WEXPOOL Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszynku wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na: "usługę odbioru odpadów celem ich zagospodarowania poprzez odzysk" (sygn. akt: KIO 1674/12).

W dniu 21 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania P.W. "BUDIMPEKS"z siedzibą w Wilkowicach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  na: "ubezpieczenie brzegów zbiornika Porąbka, powiat Żywiec, woj. śląskie" (sygn. akt: KIO 1690/12).

W dniu 21 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania PKS Myślenice Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Dobczyce  na: "przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2012/2013" (sygn. akt: KIO 1750/12).

W dniu 20 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: "opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem usług towarzyszących dla przedsięwzięcia pn. Opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej, aktualizację dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego, sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa stopnia wodnego Malczyce”, zgodnie z załączonym Przedmiotem Zamówienia (PZ), stanowiącym integralną część umowy jako zał. Nr 1 " (sygn. akt: KIO 1729/12).

W dniu 20 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp.z o.o. z siedzibą w Białymstoku wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego na: "zakup i dostawę jednorazowej odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych dla potrzeb Radomskiego Szpitala " (sygn. akt: KIO 1698/12).

W dniu 20 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na: "wykonanie modernizacji pracowni angiografii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w tym dostawa nowego angiografu i innych urządzeń medycznych wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych" (sygn. akt: KIO 1694/12).

W dniu 20 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania BALTON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie na: "sprzęt medyczny jednorazowego i wielorazowego użytku" (sygn. akt: KIO 1739/12).

W dniu 20 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania P.P.H.U. "KAPRYS" s.c. Irena i Krzysztof Brzescy z siedzibą w Sulejowie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Powiatowy w Radomsku na: "przygotowanie i dostarczanie całodobowych posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Radomsku" (sygn. akt: KIO 1631/12).

W dniu 17 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Informer Med Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie na: "wyposażenie Centralnej Sterylizatorni" (sygn. akt: KIO 1682/12).

W dniu 17 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane ,,EKO-BUDOWA'''', Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,TOR'''' Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Łukowica na: "rozbudowę i przebudowę istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdnik oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z jedną przepompownią ścieków w miejscowości Przyszowa" (sygn. akt: KIO 1703/12).

W dniu 17 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania SPEED GRUPA SP. Z O.O. z siedzibą w Wołominie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Szkół Nr 2 z siedzibą w Szamotułach na: "modernizację boiska sportowego w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach" (sygn. akt: KIO 1701/12).

W dniu 16 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Izabeli Wintoniak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcji Poscieli ŚWIT Izabela Wintoniak z siedzibą w Zielonej Górze wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na: "dostawę tkaniny pościelowej, ubrań roboczych, ubrań dla kierowców oraz obuwia profilaktycznego medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu" (sygn. akt: KIO 1696/12).

W dniu 16 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Impel Cleaning Sp. z o.o., Impel Tech Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica z siedzibą w Szczecinie na: "kompleksową obsługę nieruchomości Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie" (sygn. akt: KIO 1651/12).

W dniu 14 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Mebu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Sawicki z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie na: "organizację pracowni w Zakładzie Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej w Gdyni" (sygn. akt: KIO 1688/12).

W dniu 14 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Zakładu usługowego BUD-DREM Stanisław Słowik z siedzibą we Wrocławiu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Miejski Oława na: "remont dachu budynku usługowego przy ulicy H. Sienkiewicza 8 w Oławie" (sygn. akt: KIO 1673/12).

W dniu 14 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania PARAMEDYK Jacek Deneka z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie na: "dostawę plecaków ratownika sanitariusza wraz z wyposażeniem - sprawa 56/2012" (sygn. akt: KIO 1660/12).

W dniu 14 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania GTS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie na: "świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej WAN w zakresie transmisji danych, głosu i video poprzez prywatną sieć szkieletową VPN realizowaną w technologii MPLS" (sygn. akt: KIO 1650/12).

W dniu 14 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Lubelskie w Lublinie na: "realizację obiektu budowlanego, tj. infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami zamawiającego" (sygn. akt: KIO 1619/12).

W dniu 14 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Sener Ingenieria y Sistemas S.A. z siedzibą w Las Arenas wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o. w Warszawie na: "wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra w Warszawie" (sygn. akt: KIO 1685/12).

W dniu 13 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania M.Ostrowski Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na: "roboty specjalistyczne w zakresie: elektroakustyka, interkom, wideo, technologia i oświetlenie estradowe" (sygn. akt: KIO 1669/12).

W dniu 13 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsbud Audio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na: "roboty specjalistyczne w zakresie: elektroakustyka, interkom, wideo, technologia i oświetlenie estradowe" (sygn. akt: KIO 1656/12).

W dniu 13 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ZMM IGA z siedzibą w Legnicy wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi na: "modernizację kotłowni CO ogrzewanej olejem opałowym, na zasilaną gazem niskociśnieniowym wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi przy ul. Kolejowej 4" (sygn. akt: KIO 1654/12).

W dniu 13 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania POWER ENGINEERING S.A. z siedzibą w Czerwonaku wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu na: "dostawę transformatorów WN/SN dla potrzeb ENEA Operator Sp. z o.o. w 2013 i 2014 r." (sygn. akt: KIO 1620/12).

W dniu 13 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Przedsiębiorstwa Budowlanego "DOMBUD" S.A. z siedzibą w Katowicach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach na: "remont budynku dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21" (sygn. akt: KIO 1612/12).

W dniu 13 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Eventcom Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji w Malborku na: "opracowania scenariusza wydarzenia kulturalnego pn Magic Malbork i jego realizację w dn. 11/08/2012 r." (sygn. akt: KIO 1608/12).

W dniu 10 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Pralnia Opole Sp. z o.o., DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. z siedzibą dla lidera Konsorcjum w Opolu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Specjalistyczne Centrum Medyczne SP ZOZ w Polanicy Zdroju na: "wykonywanie usług pralniczych i dzierżawa pościeli oraz 14 szt. wózków transportowych dla potrzeb SCM Polanica - Zdrój" (sygn. akt: KIO 1671/12).

W dniu 10 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie na: "Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" (sygn. akt: KIO 1652/12).

W dniu 9 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o, Edward Smaczyński Edex-Pol z siedzibą dla lidera we Wrocławiu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu na: "usługi utrzymania ruchu urządzeń na węzłach: maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, gospodarki olejowej, członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej, wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica" (sygn. akt: KIO 1657/12).

W dniu 9 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Centrum Podróży AIR CLUB Stanisław Modliński z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na: "organizację konferencji i spotkań" (sygn. akt: KIO 1601/12).

W dniu 9 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: H.Cegielski-Poznań S.A., GROS-POL Plus Sp. z o.o., Jacob Stiefel GmbH z siedzibą dla lidera w Poznaniu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie na: "projektowanie i budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego" (sygn. akt: KIO 1589/12).

W dniu 9 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania OTOBUS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. na: "dostawę 5 fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich” (sygn. akt: KIO 1668/12).

W dniu 9 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą w Bydgoszczy wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Rudziniec na: "dostawę mebli oraz wyposażenia dla nowobudowanej siedziby Nadleśnictwa Rudziniec znak sprawy S-2710-2/2012” (sygn. akt: KIO 1639/12).

W dniu 9 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Izbę Celna w Krakowie na: "zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2” (sygn. akt: KIO 1636/12).

W dniu 9 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Bio Hydro System s.c Paulina Sztajnert, Ernest Hamczyk z siedzibą w Bełchatowie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Szczerców na: "budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczerców” (sygn. akt: KIO 1633/12).

W dniu 9 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania SYGNITY S.A. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Finansów w Warszawie na: "budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki wraz z usługami dodatkowymi” (sygn. akt: KIO 1627/12).

W dniu 9 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Aero-Medika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na: "dostawy: zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, pasków do pomiaru cukru, igieł Hubera” (sygn. akt: KIO 1626/12).

W dniu 8 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Mawilux S.A. z siedzibą w Raszynie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w Warszawie na: "budowę obiektu radionawigacyjnego ILS/DME w lokalizacji Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) wraz z infrastrukturą techniczną” (sygn. akt: KIO 1643/12).

W dniu 8 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na: "wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu rezonansu magnetycznego do multidyscyplinarnych badań funkcji mózgu z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/390/2012” (sygn. akt: KIO 1625/12).

W dniu 8 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: MIWO MILITARY Renata Michalik, WTÓRPLAST S.A. z siedzibą w Kochanowicach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku na: "wykonanie rozpoznania i oczyszczania saperskiego dla: Część zamówienia nr I - Nadleśnictwa Borne Sulinowo; Część zamówienia nr II - Nadleśnictwa Czarnobór” (sygn. akt: KIO 1599/12).

W dniu 7 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi na: "rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem – zaprojektuj i wybuduj” (sygn. akt: KIO 1637/12).

W dniu 7 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Przedsiębiorstwo Handlowe Artykuły Medyczne i  Materiały Opatrunkowe MEDAN Sp.J. Władysław Pawlak, Grzegorz Arndt i s-ka z siedzibą w Bydgoszczy wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr  Władysława Biegańskiego w Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr  Władysława Biegańskiego w Grudziądzu na: "dostawy leków” (sygn. akt: KIO 1600/12).

W dniu 7 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania SYLOGIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Ptaki Polskie w Goniądzu na: "usługę w zakresie opracowania i produkcji gry o charakterze edukacyjnym w ramach projektu pn. Bądź na pTAK! Ogólnopolska kampania wiedzy i edukacji przyrodniczej, etap 2” (sygn. akt: KIO 1585/12).

W dniu 7 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce w Kielcach na: "dostawę sprzętu aktywnego sieci w ramach projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie miasta Kielce” (sygn. akt: KIO 1552/12).

W dniu 6 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania P.H.U. Urbanowski z siedzibą w Makowie Mazowieckim wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: "zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych w ciągach dróg i na obiektach mostowych na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Łowiczu w latach 2012-2016 (4 sezony zimowe)” (sygn. akt: KIO 1564/12).

W dniu 6 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania EvoBus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Jednostkę Wojskową 4228 w Krakowie na: "dostawę pojazdów” (sygn. akt: KIO 1583/12).

W dniu 3 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Metrostav a.s. z siedzibą w Pradze, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty - Łódź S.A z siedzibą w Łodzi wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. na: "zaprojektowanie i budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I - rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” (sygn. akt: KIO 1611/12).

W dniu 2 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Babcock-Hitachi K.K., Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Elektrociepłownię "Kraków" S.A. z siedzibą w Krakowie na: "zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno–gipsowej w Spółkach Grupy EDF Polska” (sygn. akt: KIO 1545/12).

W dniu 2 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Alpex Sp. z o .o. z siedzibą w Wałbrzychu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wałbrzych na: "przebudowę i modernizację III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ w zakresie rekonstrukcji zabudów boazeryjnych” (sygn. akt: KIO 1588/12).

W dniu 2 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Marzena Kiszczak-Ożga, Joanna Ziemińska Apteka im. Św. Łukasza spółka jawna z siedzibą w Lublinie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie na: "dostawę leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz leków pełnopłatnych” (sygn. akt: KIO 1524/12).

W dniu 1 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ALEX Spółka Jawna Alojzy Dominiak, Kamil Dominiak z siedzibą  w Szczecinie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez KomendaęWojewódzką Policji w Rzeszowie na: "dostawę części zamiennych do samochodów służbowych KWP w Rzeszowie” (sygn. akt: KIO 1574/12).

W dniu 1 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  Konsorcjum: PBG S.A w upadłości układowej., PBG ENERGIA Sp. z o.o., CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE S.A. - CNIM, CONTROL PROCESS S.A.z siedzibą dla Lidera Konsorcjum w Wysogotowie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie na: "Kontrakt nr 1 „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów” (sygn. akt: KIO 1489/12).

W dniu 1 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. z siedzibą w Yeonsu-gu, Incheon wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie na: "Kontrakt nr 1 „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów” (sygn. akt: KIO 1486/12).

W dniu 1 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania "Paul Hartmann Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie na: "dostawę materiałów opatrunkowych" (sygn. akt: KIO 1586/12).

W dniu 1 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Marat Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Katowicki Holding Węglowy S.A. na: "dostawę łożysk tocznych do maszyn i urządzeń do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r." (sygn. akt: KIO 1557/12).

wytworzył: Justyna Szulc data wytworzenia: 2012-09-17 11:59:00
opublikował: Justyna Szulc data publikacji: 2012-09-17 12:00:01
zmodyfikował: Justyna Szulc data modyfikacji: 2012-09-17 11:59:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 1690  
Skip Navigation Links