E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
NOWELIZACJA USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROZSZERZAJĄCA KATALOG PRZESŁANEK Z ART. 24 UST. 1 PZP, SKUTKUJĄCYCH WYKLUCZENIEM WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
A A A

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która art. 21 nowelizuje ustawę Pzp w zakresie poszerzenia katalogu przesłanek z art. 24 ust. 1 Pzp, skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z dokonaną nowelizacją ustawy Pzp zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku (art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp), a także wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku (art. 24 ust. 1 pkt 11 Pzp).

Przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp nie mają jednakże zastosowania do zamówień sektorowych (art. 133 ust. 3 Pzp).

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana dnia 6 lipca 2012 r., pod pozycją 769 Dziennika Ustaw.

Ujednolicony tekst ustawy - Prawo zamówień publicznych dostępny jest dla Państwa pod poniższym adresem.

wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2012-07-24 11:16:00
opublikował: Sylwester Łącki data publikacji: 2012-07-24 11:18:49
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2012-07-24 11:16:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 21856  
D2012000076901-1.pdf
wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2012-07-24 11:13:52
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2012-07-24 11:13:52
  rozwiń historię wersji  
Prawo zamówień publicznych - stan prawny na 21 lipca 2012 r. Dz U z 2012 r poz 769 _.pdf
wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2012-07-24 08:51:38
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2012-07-24 08:51:38
  rozwiń historię wersji  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links