E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
A A A

 

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych, zapewniającą przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych.
Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie:

  • przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych,
  • wykonywania uprawnień kontrolnych Prezesa,
  • analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce,
  • upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą,
  • wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą,
  • zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej,
  • prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych.

 

Kierownictwo Urzędu Zamówień Publicznych

 

Organizacja i zadania

 

wytworzył: Sylwester Łącki data wytworzenia: 2015-09-21 14:12:00
opublikował: Sylwester Łącki data publikacji: 2012-02-16 15:51:28
zmodyfikował: Joanna Orzeł data modyfikacji: 2015-09-21 14:12:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 282543  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links