E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
PROPOZYCJE ZMIAN W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
A A A

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2012 r. Prezes Urzędu przekazał do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu „Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych”.

Propozycje zmian są efektem obserwacji rynku zamówień publicznych, wniosków wyciągniętych z analizy europejskiego rynku zamówień publicznych przeprowadzonej przez Komisję Europejską, a także uwzględniają część postulatów zgłaszanych w trakcie przeprowadzonych konsultacji przez zamawiających oraz wykonawców zamówień publicznych.

Proponowane zmiany mają służyć realizacji celów systemu zamówień publicznych, jakimi są: zapewnienie dostępu wykonawcom do zamówień publicznych na zasadach niedyskryminujących, uzyskanie pożądanej efektywności udzielanych zamówień publicznych, zwiększenie konkurencyjności w zamówieniach publicznych oraz transparentności wydatkowanych środków publicznych.

Propozycje zmian odnoszą się do m.in. następujących obszarów Prawa zamówień publicznych:

 1. usunięcie zidentyfikowanych barier w systemie zamówień publicznych utrudniających wykonawcom dostęp do zamówień publicznych w sposób niedyskryminujący poprzez m.in.:

  • wprowadzenie zmian w sposobie potwierdzania spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

  • rezygnację z zatrzymywania wadium wykonawcom, którzy nie uzupełnili dokumentów,

  • wprowadzenie możliwości powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w zakresie uprawnień

 2. elektronizacja systemu zamówień publicznych - proponowane zmiany mają na celu umożliwienie instytucjom zamawiającym przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne wyłącznie w postaci elektronicznej;

 3. położenie większego nacisku na jakość w zamówieniach publicznych poprzez m.in.:

  • uregulowanie kwestii wyjaśniania i odrzucania ofert dotkniętych wadą rażąco niskiej ceny,

  • określenie zasad korzystania z podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych,

  • uelastycznienie i odformalizowanie trybów dialogu konkurencyjnego i negocjacji z publikacją ogłoszenia;

 4. wzmocnienie instytucjonalne oraz wprowadzenie nowych instrumentów m.in. tzw. „preferencji europejskich”, polegających na umożliwieniu udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wyłącznie wykonawcom z krajów, które otwarły swoje rynki zamówień publicznych przed wykonawcami z Polski.

Uprzejmie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem „Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych” zamieszczonym na stronie internetowej UZP.

wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2012-02-02 15:34:00
opublikował: Sylwester Łącki data publikacji: 2012-02-02 15:46:33
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2012-02-02 15:34:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 16951  
Propozycje zmian w uPzp II.pdf
wytworzył: Jakub Beli data wytworzenia: 2012-02-02 13:28:03
zmodyfikował: Jakub Beli data modyfikacji: 2012-02-02 13:28:03
  rozwiń historię wersji  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links