E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
ZMIANA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
A A A

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 75  ustawy z dnia 16 grudnia  2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie nowelizacja art. 91 oraz art. 142 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).


Nowy przepis, dodany poprzez wprowadzenie w art. 91 ust. 8, obliguje Prezesa Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Określenie kryteriów nastąpi przy uwzględnieniu potrzeby wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz szczególnego charakteru lub celu zamówienia publicznego.

Natomiast dodanie pkt 5 w art. 142 w ust. 4 wyłącza umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego spod obowiązku zawiadomienia, w terminie 3 dni od dnia wszczęcia postępowania, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, a wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795).


Aktualna wersja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

wytworzył: Katarzyna Jarosz data wytworzenia: 2011-03-02 11:07:00
opublikował: Katarzyna Jarosz data publikacji: 2011-03-02 11:04:30
zmodyfikował: Katarzyna Jarosz data modyfikacji: 2011-03-02 11:11:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 26809  
Pzp.pdf
wytworzył: Katarzyna Jarosz data wytworzenia: 2011-03-02 11:01:05
zmodyfikował: Katarzyna Jarosz data modyfikacji: 2011-03-02 11:10:38
  rozwiń historię wersji  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links