E-Katalogi
Skip Navigation Links
BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
A A A

Biuletyn Zamówień Publicznych

Urząd Zamówien Publicznych udostepnia narzedzie do samodzielnego zamieszczania ogłoszeń na zamówienia publiczne a także ich kontekstowego przeszukiwania.

W systemie dostępne są następujące formularze, stanowiące załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych(Dz. U nr 12, poz. 69 z dnia 28 stycznia 2010 r.):

  1. ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr 1
  2. uproszczone ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów - załącznik nr 2
  3. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - załącznik nr 3
  4. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - załącznik nr 4
  5. ogłoszenie o konkursie - załącznik nr 5
  6. ogłoszenie o wynikach konkursu - załącznik nr 6
  7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - załącznik nr 7
  8. ogłoszenie o koncesji na usługi - stanowiące załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. W sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych(Dz. U. z dnia 13 marca 2009 r.)

Obowiązek zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych zachodzi w przypadku zamówień oraz konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy . Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

W Biuletynie Zamówien Publicznych zamawiający samodzielnie zamieszczają ogłoszenia. Zamieszczenie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej poprzez interaktywne formularze znajdujące się na stronach portalu centralnego UZP.

Skip Navigation Links