Warunki udziału w postępowaniu

Przez: Monika777
Tematy: 112

Dodane: 2013-09-20 15:22:45

Witam,
zamawiający wymagał w celu wykazania doświadczenia wskazania 2 szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca wpisał w wykazie 4 szkolenia. Jako odbiorców podał Urząd Marszałkowski i wpisał nazwę projektu z numerem poddziałania. Jako dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedłożył podpisane przez siebie oświadczenia, że szkolenia zostały przeprowadzone w sposób należyty. Przypuszczam, że wykonawca sam składał wniosek o dofinansowanie i sam realizował te szkolenia. Czy Urząd Marszałkowski w takiej sytuacji może wystawić poświadczenie lub referencje? Czy wzywać wykonawcę do uzupełnienia z art. 26 ust.3?Przez: ortega
Tematy: 774

Dodane: 2013-09-23 11:59:57

Prawidłowym postępowaniem byłoby w takiej sytuacji zwrócenie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w kwestii braku poświadczeń/referencji. Jeżeli wykaże uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze braku powyższych dokumentów, to uznajesz oświadczenia. Jeśli nie, to w przyszłości ktoś może się przyczepić do takich oświadczeń.