Nowy próg

Przez: agnieszka_86
Tematy: 5

Dodane: 2013-12-10 07:54:16

Czy ktoś wie od kiedy będzie obowiązywał nowy próg od którego będzie obowiązek stosowania ustawy PZP?


Przez: agnieszkab
Tematy: 1

Dodane: 2013-12-10 12:25:53

Wejście w życie nowego progu planowane jest od 1 stycznia 2014r.


Przez: Renia
Tematy: 74

Dodane: 2013-12-27 09:19:17

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych w 2014 roku wynosi 4,2249.
Traci moc Rozpoprządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 grudnia 2011 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartośći zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.Przez: maciek50
Tematy: 49

Dodane: 2014-02-08 06:50:42

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Pzp. Wprowadza nowy próg a w zasadzie stary 14.000 € zastępuje nowym 30000€. Tym samym ponad dwukrotnie zwiększono wartość zamówienia dla których nie będzie obowiązku stosowania ustawy. Większe zmiany dotyczyć będą instytutów naukowych i uczelni wyższych.Tam obowiązek stosowania przepisów Pzp wynosić będzie odpowiednio 130.000€ i 200.000€.


Przez: RafalS
Tematy: 1

Dodane: 2014-03-07 11:38:36

Sejm przyjął ustawę ale wczoraj Senat ma poprawki do ustawy, więc się przedłuży wejście w życie. Tylko do kiedy?